על מכרזים – על מידת התערבות בתי המשפט בתנאי המכרז ומאפייניו

על מכרזים – על מידת התערבות בתי המשפט בתנאי המכרז ומאפייניו  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 83 (19.10.20) עע”מ 6466/19 משרד הבטחון נ’ עמותת חברות הסיעוד ו-12 אח’ (פורסם בנבו 11.10.20): בית המשפט העליון, בפסק דין אשר נפרש על פני מעל ל-30 עמודים, חידד ושרטט […]

על מכרזים – על פסילת הצעה במכרז בשל חשדות פליליים כנגד המציע

על מכרזים – על פסילת הצעה במכרז בשל חשדות פליליים כנגד מציע  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 82 (31.08.20) האם בסמכותה של ועדת המכרזים לפסול הצעת משתתף במכרז בשל כתב חשדות שהוגש נגדו? והאם היא יכולה לשקול שיקול זה כשיקול יחיד במסגרת החלטה על פסילת […]

על מכרזים – על החרגת הלכת אפקון בדבר ערבות מטיבה במקרה של אי בהירות או פגם בניסוח דרישות הערבות במכרז

על מכרזים – על החרגת הלכת אפקון בדבר ערבות מטיבה במקרה של אי בהירות או פגם בניסוח דרישות הערבות במכרז   להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 81 (03.08.20) האם אנו בדרך לשינוי או ריכוך “הלכת אפקון” בכל הנוגע לערבויות “מטיבה”? רבות דובר על “הלכת אפקון” […]

על מכרזים – על מועדים סבירים לקבלת החלטה בוועדת המכרזים וחובת המענה לפניות מציעים

על מכרזים – על מועדים סבירים לקבלת החלטה בועדת המכרזים להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 80 (20.07.20) לעיתים אנו נתקלים בסיטואציות בהן ועדות מכרזים אינן מקבלות החלטות בסוגיות מסוימות/מורכבות או דוחות את מתן ההחלטה עד לקבלת מידע נוסף או קרות אירוע מסוים. אי קבלת החלטה […]