על מכרזים – על אי תחולת חוק חובת המכרזים ותקנותיו על מכרזי רשויות מקומיות

על מכרזים – על אי תחולת חוק חובת המכרזים ותקנותיו על מכרזי רשויות מקומיות  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 86 (04.01.21) בימים האחרונים הופץ עותק מכתב מאת התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל, אשר נשלח לכאורה  לעיריית עפולה ביחס להליך מכרזי של בחירת אדריכל לבינוי של […]

על מכרזים – על רכיב “המע”מ” בהשוואת הצעות המחיר במכרז

על מכרזים – על רכיב “המע”מ” בהשוואת הצעות המחיר במכרז  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 85 (21.12.20) לעיתים, בפרט במכרזים בהם משתתפים מלכ”רים, עולה שאלה ביחס להשוואת הצעות המחיר בין מציעים המאוגדים כמלכ”רים אשר לכאורה אינם חבים בתשלומי מע”מ (מע”מ בשיעור 0) לבין מציעים אשר […]

על מכרזים – על המאפיין “הקבוע” שבהרכב ועדת המכרזים ברשויות מקומיות

על מכרזים – על המאפיין “הקבוע” שבהרכב ועדת המכרזים ברשויות מקומיות  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 84 (23.11.20) בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, במסגרת עת”מ 33882-04-20 אורן הדברות בע”מ נ’ עיריית בית שמש (פורסם בנבו), דן לאחרונה בשאלה בדבר הצטרפות או שינוי הרכב של חברי […]

על מכרזים – על מידת התערבות בתי המשפט בתנאי המכרז ומאפייניו

על מכרזים – על מידת התערבות בתי המשפט בתנאי המכרז ומאפייניו  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 83 (19.10.20) עע”מ 6466/19 משרד הבטחון נ’ עמותת חברות הסיעוד ו-12 אח’ (פורסם בנבו 11.10.20): בית המשפט העליון, בפסק דין אשר נפרש על פני מעל ל-30 עמודים, חידד ושרטט […]