על מכרזים – על מימוש זכות ברירה בהסכם אשר נחתם מכוחו של פטור “ספק יחיד”

על מכרזים – על מימוש זכות ברירה בהסכם אשר נחתם מכוחו של פטור “ספק יחיד” להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 77 (25.05.20) לאחרונה, דן בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה בשאלת מימוש זכות הברירה (מימוש האופציה) בהסכם אשר נחתם מכוחה של תקנה 3(4) – דהיינו, לאחר […]

על מכרזים – על תיקון “טעות סופר” בהצעה

על מכרזים – על תיקון “טעות סופר” בהצעה להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 76 (11.05.20) בשלהי חודש מרץ 2020, פורסם פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב – עת”מ (ת”א) 8447-03-20 חברת איתר שיווק בע”מ נ’ עיריית חולון (פורסם בנבו 31.3.2020) אשר עסק […]

על מכרזים – על פטורים ממכרז בעת משבר הקורונה

על מכרזים – על פטורים ממכרז בעת משבר הקורונה להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 75 (27.04.20) עם התפרצות משבר הקורונה והמגבלות השונות אשר הוטלו בעטיו, עסק משרדנו בסוגיות שונות ביחס להתקשרות של רשויות מקומיות  בסיטואציות מורכבות אשר נבעו ממנו. אין חולק כי משבר הקורונה העמיד […]

על מכרזים – חוזר מנכ”ל 04/2020 מכרזי PPP

על מכרזים – חוזר מנכ”ל 04/2020 מכרזי PPP להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 74 (30.03.20) ביום 12.03.20 פרסם משרד הפנים את חוזר מנכ”ל 04/2020 התקשרות באמצעות שיטת שותפות ציבורית – פרטית: PPP: Public-Private Partnership (להלן: “החוזר“). החוזר מחדד ומרחיב אודות תהליכי האישורים הנדרשים לצורך ביצוע […]