על מכרזים – על מועדים סבירים לקבלת החלטה בוועדת המכרזים וחובת המענה לפניות מציעים

על מכרזים – על מועדים סבירים לקבלת החלטה בועדת המכרזים להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 80 (20.07.20) לעיתים אנו נתקלים בסיטואציות בהן ועדות מכרזים אינן מקבלות החלטות בסוגיות מסוימות/מורכבות או דוחות את מתן ההחלטה עד לקבלת מידע נוסף או קרות אירוע מסוים. אי קבלת החלטה […]

על מכרזים – על היקף חובת הדרישה והבדיקה של סבירות הצעה “הרחוקה” מהאומדן

על מכרזים – על היקף חובת הדרישה והבדיקה של סבירות הצעה “הרחוקה” מהאומדן להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 79 (29.06.20) “אומדן מכרז” או “אומדן שווי התקשרות” – מהווה הערכה של הרשות המנהלית, בדבר התמורה אשר עליה לשלם או לקבל (לפי העניין) ביחס להתקשרות מסוימת לביצוע […]

על מכרזים – על פסילת הצעה במכרז בשל הגשת “העתק” כתב ערבות

על מכרזים – על פסילת הצעה במכרז בשל הגשת “העתק” כתב ערבות להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 78 (08.06.20) בפסק דין שניתן לפני כ-10 ימים, הפך בית המשפט העליון, בעע”מ 7230/19 גילי ויואל עזריה נ’ בן ארי תל רם פרויקטים בע”מ, את פסק דינו של […]

על מכרזים – על מימוש זכות ברירה בהסכם אשר נחתם מכוחו של פטור “ספק יחיד”

על מכרזים – על מימוש זכות ברירה בהסכם אשר נחתם מכוחו של פטור “ספק יחיד” להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 77 (25.05.20) לאחרונה, דן בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה בשאלת מימוש זכות הברירה (מימוש האופציה) בהסכם אשר נחתם מכוחה של תקנה 3(4) – דהיינו, לאחר […]