על מכרזים – על היקף חובת הדרישה והבדיקה של סבירות הצעה “הרחוקה” מהאומדן

על מכרזים – על היקף חובת הדרישה והבדיקה של סבירות הצעה “הרחוקה” מהאומדן להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 79 (29.06.20) “אומדן מכרז” או “אומדן שווי התקשרות” – מהווה הערכה של הרשות המנהלית, בדבר התמורה אשר עליה לשלם או לקבל (לפי העניין) ביחס להתקשרות מסוימת לביצוע […]

על אומדן הרשות מקום בו כלל ההצעות חרגו ממנו באופן משמעותי ועל זכות הטיעון של משתתף כנגד אומדן הרשות כאמור

על אומדן הרשות מקום בו כלל ההצעות חרגו ממנו באופן משמעותי ועל זכות הטיעון של משתתף כנגד אומדן הרשות כאמור להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 12 (31.7.17) ביום 16.7.17 פורסם פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בתל – אביב, כב’ השופטת אסתר נחליאלי חיאט, […]

תוצאות אי הפקדת אומדן בתיבת המכרזים בראי א.ע כהן הדברות בע”מ נ’ עיריית נשר (פורסם בנבו 28.12.16) – חלק ב’

תוצאות אי הפקדת אומדן בתיבת המכרזים בראי א.ע כהן הדברות בע”מ נ’ עיריית נשר (פורסם בנבו 28.12.16)– חלק ב’ דוד רן־יה, עו”ד בגיליון 61 של המקומון, הבאנו לידיעתכם את פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה עת”מ (חי’) 28924-01-16 א.ע כהן הדברות בע”מ נ’ עיריית נשר (פורסם בנבו 28.12.16), שם דן בית המשפט בשאלת […]