על מכרזים – על אי תחולת חוק חובת המכרזים ותקנותיו על מכרזי רשויות מקומיות

על מכרזים – על אי תחולת חוק חובת המכרזים ותקנותיו על מכרזי רשויות מקומיות  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 86 (04.01.21) בימים האחרונים הופץ עותק מכתב מאת התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל, אשר נשלח לכאורה  לעיריית עפולה ביחס להליך מכרזי של בחירת אדריכל לבינוי של […]