מאמרים

בדף זה ניתן לקרוא מאמרים אשר נכתבו על ידי עורכי הדין מובילים במשרדנו, מומחים ובעלי ניסיון פרקטי עשיר בתחומם. אנו מקווים שתמצאו בתוכן המאמרים סיוע ועניין.

ניתן לפנות למשרדנו בכל שאלה ו/או הבהרה בדוא”ל: office@aradv.co.il 

או בטלפון 072-5406405

קריאה מהנה.

נדחה ליום 1.1.18 יישום חוזר מנכ”ל 8/2016 – נוהל התקשרויות בפטור ממכרז לעבודה הדורשת ידע ומקצועיות מיוחדים

נדחה ליום 1.1.18 יישום חוזר מנכ”ל 8/2016 – נוהל התקשרויות בפטור ממכרז לעבודה הדורשת ידע ומקצועיות מיוחדים   ביום 23.5.17 הופץ סיכום ישיבה שהתקיימה ביום

המשך קריאה »

ריכוז הנחיות והמלצות לביצוע – מכרזים לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

ריכוז הנחיות והמלצות לביצוע – מכרזים לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך (24/03/2019) דוד רן־יה,

המשך קריאה »

פגם בערבות של שינוי בתקופת חילוט הערבות מהווה גם הוא פגם מהותי שיש לפסול בגינו את ההצעה במכרז בין אם צורף נוסח ערבות למסמכי המכרז ובין אם – לאו

פגם בערבות של שינוי בתקופת חילוט הערבות מהווה גם הוא פגם מהותי שיש לפסול בגינו את ההצעה במכרז  – בין אם צורף נוסח ערבות למסמכי

המשך קריאה »
נגישות