“על העבודה” – על פיטורי עובד בתקופת ניסיון בראי חובת תום הלב

“על העבודה” – על פיטורי עובד בתקופת ניסיון בראי חובת תום הלב

על פיטורי עובד בתקופת ניסיון בראי חובת תום הלב

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו”ד מיטל אמסטר – הופץ במסגרת “על העבודה” גיליון 8 (03.12.18)

“תקופת ניסיון” הנה תקופה אשר במהלכה נבחנת התאמתו של העובד למשרה החדשה אליה התקבל. תקופה זו יכולה להיתחם על ידי המעסיק לתקופה קצובה או יכולה להיות בלתי קצובה, כאשר בפסיקה נקבע כי תקופה קצובה ניתן להאריך ולקצוב לתקופה נוספת, זאת ככל שטרם  נתגבשה החלטתו הסופית של המעסיק באשר לקבלתו של העובד לשורותיה.

בין אם תקופת הניסיון הנה קצובה ובין אם לאו, רשאי המעסיק לפטר את העובד במהלכה (אף בטרם נסתיימה התקופה הקצובה), אלא שזכותו זו כפופה לחובת תום הלב החלה על כל מעסיק בעת עריכת הליכי הפיטורים.

בפסק דין אשר ניתן  לאחרונה בעניין ( סע”ש י-ם) 23782-08-14 איל גלער נ’ רחל קריב כבודי ואל.סי אס נהול בע”מ (פורסם בנבו), נבחנה החלטת מעסיק לסיים העסקתו של עובד כחודש בלבד לאחר מינויו לתקופת ניסיון (אשר לא נקצבה לתקופה מסוימת) ונקבע כי פיטורים אלו היו פסולים משום שלא נתנה לעובד “הזדמנות הוגנת להוכיח את כישוריו“.

בפסק דין זה, עסק בית הדין במקרה בו המעסיק ביקש להפחית את שכרו של העובד, משום שסבר כי תרומתו במסגרת העבודה אינה מצדיקה את השכר אשר סוכם עימו טרם התחיל לעבוד.

במקרה זה, העובד הועסק כסוכן ביטוח אשר  התקבל לעבודתו, בין היתר, על סמך התחייבות להחתים 400 לקוחות על פוליסות, אלא שלא הצליח להשיג בתוך חודש את כל כמות הפוליסות להן התחייב. משסירב העובד להפחתה בשכר פוטר לאחר שנערך לו שימוע.

בית הדין קבע כי אמנם השתכנע שהמעסיק סבר בתום לב שתרומתו של העובד אינה מצדיקה המשך העסקתו בשכר אשר סוכם עמו, אלא שקיבל את טענת העובד לפיה החתמת 40 הפוליסות אינה פעילות “הנרכשת” ביום אחד, וניתן היה להמתין מעבר לחודש שניתן לו כדי לאפשר לו לעמוד בהתחייבות שנתן טרם החל לעבוד בחברה.

על אף שבית הדין קבע כי הביקורת של החברה כלפי יכולותיו של העובד היתה אמיתית ומבוססת ולמרות שהוכח כי החברה ניסתה לסייע במהלך החודש לעובד להשתלב בעובדתו, כאשר הנחתה את צוות העובדים ללמדו את הצד הלוגיסטי והמחשובי בחברה, קבע כי “נחפזה” בהחלטתה באשר להמשך העסקתו.

ההלכה אשר נפסקה בעניין פיטורי עובד בתקופת ניסיון, עסקה בעובד אשר התקבל לעבודתו לניסיון במשך תקופה שנקצבה לשנה, ופוטר כעבור 5 ימים בלבד, זאת לאחר שנערך לעובד שימוע בהתבסס על 2 נימוקים עיקריים: העדר כימיה וחוסר מקצועיות.

בית הדין בחן את הנימוקים הללו ופסל אותם כאשר קבע כי: רק במקרים נדירים ביותר ובהתנהגות חריגה ויוצאת דופן  ניתן להוכיח כבר אחרי 5 ימי עבודה “העדר כימיה” ולו מן הטעם שיש לאפשר לעובד החדש פרק זמן סביר להסתגל למקום העבודה החדש ולצוות העובדים.

כאשר,  ביחס לנימוק של העדר המקצועיות נקבע כי לא ניתנה לעובד הזדמנות אמיתית להוכיח התאמתו לעבודה, בפרט לנוכח העובדה כי כבר בטרם התקבל לעבודתו פקפקו מעסיקיו בהתאמתו המקצועית לעבודה ובכל זאת בחרו לקבלו לתקופת ניסיון.

בנסיבות אלו, סבר בית הדין כי חובה היה על המעסיקים לתת לעובד זמן ארוך יותר מאשר 5 ימי עבודה לפני שהגיעו למסקנה הסופית בדבר התאמת רמתו המקצועית לצרכי העבודה. בית הדין קבע במקרה זה כי הנימוקים שנקבעו על ידי החברה, נעשו בחוסר תום לב ואינם מצדיקים את פיטורי העובד.

אף על פי כן, לא ראה לנכון בית הדין להשיב את העובדים לעבודתם בחברות מהן פוטרו בתקופת הנסיון, שכן “דרך המלך” הנה לפסוק פיצויים ולא לכפות על מעסיק עבודתו של עובד בו אינו חפץ, ונקבע בשני המקרים שהוצגו לעיל כי העובדים יהיו זכאים לפיצוי בגובה של 2 משכורות חודשיות.

 

האם המסקנה כי לעולם לא יוכל מעסיק לפטר עובד כעבור ימים בודדים לאחר העסקתו ויידרש להמשיך ולהעסיקו פרק זמן ארוך יותר על מנת שפיטוריו יחשבו לתקינים?

התשובה כמובן שלילית ותלוית נסיבות. חשוב להגדיר כבר בטרם העסקתו של העובד מהן הציפיות ממנו, וככל שעסקינן בעובד אשר נדרש להשיג תפוקות כלשהן (כגון החתמת מינימום של לקוחות על פוליסות) יש לתחום את התקופה המקסימלית אשר תתאפשר לעובד להשיג את אותה התפוקה. בנוסף, ככל שעל העובד לקבל הכשרה ספציפית למקום העבודה החדש יש לאפשר לו שהות אמיתית ומספקת ללמוד את הנדרש, וסביר כי פיטורים כעבור ימים בודדים לא יעמדו בחובת תום הלב הנדרשת.

יחד עם זאת, ככל שהמעסיק ייווכח כבר לאחר ימים בודדים כי העובד אשר התקבל לעבודה, על סמך כישורים שטען כי יש לו, נעדר את אותם הכישורים, הרי שסביר להניח כי במקרה זה פיטורים סמוכים להעסקה יתקבלו בהבנה רבה יותר.

נוכח הפסיקות אשר הוצגו לעיל, עולה ביתר שאת חשיבותם של ראיונות העבודה המבוצעים לעובדים טרם קבלתם לעבודה. ככל שישנו ספק רב באשר לאופן התאמתו לעבודה מומלץ לשקול היטב האם לקבלו אף לתקופת ניסיון, משום שבעת פיטוריו כאמור יידרש המעסיק להתמודד עם נטל הוכחה לא פשוט מקום בו יבקש לעשות זאת כעבור זמן קצר לאחר תחילתה של תקופת הניסיון.

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות אלינו בלחיצה כאן  או לפנות אלינו בדוא”ל לכתובת: meital@aradv.co.il.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
נגישות