“על העבודה” – על יום השבתון בבחירות המוניציפאליות

“על העבודה” – על יום השבתון בבחירות המוניציפאליות

על יום השבתון- לקראת הבחירות המוניציפאליות

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו”ד מיטל אמסטר – הופץ במסגרת “על העבודה” גיליון 4 (08.10.18) 

יום הבחירות הקרב לרשויות המקומיות אשר ייערך בתאריך 30 לאוקטובר 2018, ייחשב ליום שבתון עבור מרבית העובדים במשק, כפוף למספר חריגים עליהם נעמוד במסגרת עלון זה.

הוראת החוק אשר קבעה את יום השבתון נחקקה עוד בשנת 2014 במסגרת התיקון לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ואומצה בשנת 2017 ביחס למועצות האזוריות, זאת במטרה לנסות ולהעלות את אחוזי ההצבעה ולהקל על תושבי הרשויות והמועצות לממש את זכותם הדמוקרטית לבחור כשם שנהוג ביחס לבחירות הכלליות לכנסת.

הואיל והבחירות המוניציפאליות נערכות אחת לחמש שנים, הרי שהשנה לראשונה ימומשו התיקונים לחוק ויוחל יום השבתון.

אילו עובדים זכאים ליום שבתון?

השבתון יחול על עובדים שהועסקו ברצף של לפחות  יום לפני הבחירות במקום עבודה הממוקם ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בהן מתקיימות בחירות, או שהנם רשומים הרשומים בפנקס  הבוחרים של אותן רשויות ומועצות.

על מי לא יחול השבתון?

במסגרת החוק, נקבע כי שירותי התחבורה ושאר השירותים הציבוריים יפעלו כסדרם, בעוד ששר הפנים יחליט אלו סוגי שירותים ציבוריים ייכנסו לגדר הוראה זו.

ביום 30 באוגוסט 2018 פורסמה ברשומות הודעה של שר הפנים ובה הוצגה רשימת  סוגי השירותים הציבוריים אשר יופעלו כסדרם ביום הבחירות. להלן רשימת סוגי השירותים/עובדים אשר הוגדרו כאמור כציבוריים וממשיכים לפעול כרגיל:

 1. עובדים הממלאים תפקידים הקשורים לבחירות, כגון עובדי משרד הפנים, עובדי הרשויות או המועצות בהן מתקיימות הבחירות;
 2. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק;
 3. מסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים;
 4. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות;
 5. שירותי התקשורת ;
 6. מפעלי מים וחשמל;
 7. שירותי אספקת דלק והעברתו;
 8. תאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים;
 9. עיתונות, רדיו וטלוויזיה;
 10. הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים;
 11. חנויות לממכר מזון, בין השעות 6:00 בבוקר ל-12:00 בצהריים (עד 6 שעות);
 12. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב;
 13. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה המתכונת ביום הבחירות;
 14. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם;
 15. שירותי קבורה;
 16. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה המתכונת ביום הבחירות;

הערה: עובד שהשבתון אינו חל עליו, זכאי כמובן לבחור ועל המעסיק לאפשר לו לממש זכותו זו.

שכר ביום השבתון

עובד אשר ינצל את זכותו לשבתון ביום הבחירות (יוער כי החוק אינו אוסר על העסקה ביום הבחירות ככל שהעובד מעונין בכך) יהיה זכאי לתשלום השכר אותו היה זכאי לקבל לו עבד ביום הבחירות. כאשר יודגש כי אין לנכות יום חופש מעובד אשר לא עבד ביום הבחירות.

החוק אינו קובע לאיזה שכר יהיה זכאי מי שעבד ביום הבחירות, אך ניתן ללמוד על כך מתוך  הפסיקה הקיימת ביחס לבחירות הכלליות לכנסת ולפיה, עובד אשר יועסק ביום הבחירות, יהיה זכאי לתגמול מיוחד.

יחד עם זאת, גובה התגמול אינו וודאי נוכח העדר אחידות בפסיקה ויכול לעמוד על  200% מגובה השכר הרגיל של העובד או להקבע כשכר בגין יום עבודה רגיל בתוספת יום חופשה בתשלום.

מומלץ למעסיקים להסדיר מראש את נושא התגמול המיוחד ביום הבחירות ובדבר החובה או האפשרות לעבוד ביום זה, ולעדכן את עובדיהם בעניין על מנת למנוע חיכוכים מיותרים. כאשר מוצע לקבוע את גובהו של התגמול המיוחד בהתאם לתגמול אותו נוהג לשלם מקום העבודה לעובדיו ביום הבחירות הכלליות לכנסת.

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות אלינו בלחיצה כאן  או לפנות אלינו בדוא”ל לכתובת: meital@aradv.co.il.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
נגישות