על זכותו של המעסיק לעשות שימוש בתיבת הדוא”ל של העובד

על זכותו של המעסיק לעשות שימוש בתיבת הדוא”ל של העובד

על זכותו של המעסיק לעשות שימוש בתיבת הדוא”ל של העובד

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו”ד מיטל אמסטר – הופץ במסגרת “על העבודה” גיליון 10 (14.01.19)

בפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה אשר ניתן בימים האחרונים (סע”ש (חי’) 6017-09-16 מיכאל זוחוביצקי נ’ המחדש תעשיות (מנת”ש) בע”מ – פ”ד זוחוביצקי), דן בית הדין בסוגיית ניטור (מעקב) אחר מיילים שעושה מעסיק בתיבת הדואר האלקטרוני של  עובדיו.

המעסיק ניסה לאבחן את עניינו מההלכה אשר נקבעה בעניין, איסקוב ע”ע (ארצי) 8/90 טלי איסקוב  ענבר נ’ מדינת ישראל  – הממונה על חוק עבודת נשים ואח’) (להלן: “הלכת איסקוב“),  אך האבחנה לא התקבלה וההלכה נותרה תקפה ורלוונטית ומשכך נחזור על עקרונותיה:

בהלכת איסקוב, אבחן בית הדין בין שני סוגים עיקריים של תיבות דואר: תיבה בבעלותו של המעסיק ותיבה בבעלותו של העובד. ככל שמדובר בתיבת דואר בבעלותו של המעסיק במקום העבודה, נחלק סוג זה של תיבות לשניים: תיבה מקצועית – המיועדת לצרכי עבודה בלבד ואסורה לשימושו האישי של העובד, ותיבות אותן מקצה  המעסיק  לצרכיו האישיים של העובד במקום העבודה:  תיבה מעורבת ותיבה אישית.

בכפוף לעקרון השקיפות ולמסירת הודעת מדיניות כנדרש, רשאי המעסיק לקיים פעולות ניטור ומעקב אחר נתוני התקשורת וחדירה לנתוני תוכן בתיבה המקצועית, לרבות תכתובת האי-מייל המקצועית שבה. עם זאת, וגם אם העובד קיים תכתובת אישית בתיבה המקצועית בניגוד למדיניות מקום העבודה, המעסיק אינו רשאי להיכנס לנתוני תוכן של אותה תכתובת אישית, אלא אם כן מתקיימים התנאים החריגים המצדיקים חדירה לנתוני התוכן כאמור, וככל שהמעסיק ביקש מראש וקיבל הסכמת העובד לכך, במפורש, מדעת ומרצון חופשי.

בשונה מן התיבה המקצועית, המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, ואסור לו לקיים חדירה לתוכן התכתובת האישית שמקיים העובד בתיבות אלה, למעט בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת, ורק לאחר שהמעביד נקט באמצעים טכנולוגיים חודרניים פחות המעידים על שימוש בלתי ראוי של העובד בטכנולוגיות שהועמדו לרשותו לצרכי עבודה. בהתקיים התנאים המצטברים הללו על המעסיק לבקש ולקבל הסכמתו המפורשת של העובד מדעת ומרצון חופשי למדיניות הכללית בדבר חדירתו לתיבה האישית או המעורבת, ולתכתובת האישית במסגרתן.

המעסיק רשאי להתיר לעובד לעשות שימוש בתיבה חיצונית-פרטית בבעלותו של העובד לצרכיו הפרטיים, במרחב הווירטואלי במקום העבודה. נוכח בעלותו הבלעדית של העובד בתיבה החיצונית-פרטית, אסור למעסיק לקיים מעקב של נתוני תקשורת או תוכן על השימוש שעושה העובד בתיבה הפרטית, ואסור לו לחדור לתיבה הפרטית ולתוכן תכתובת האי-מייל של העובד במסגרתה

ככל שהמעסיק סבור כי התקיימו התנאים המצדיקים פעולות כאלה ושכמותן, עליו לפנות לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה לסעד הולם מסוג צו אנטון פילר, לחיפוש ולתפיסה בתיבה הפרטית של העובד, בהתאמה הנדרשת לעניין. ככלל, ונוכח הפגיעה הטמונה בסעד מעין זה, יינתן הצו במקרים הנדירים ויוצאי הדופן בלבד ובהתקיים התנאים הנדרשים לכך בדין.

התובע בפ”ד זוכוביצקי טען כי בחודשי העסקתו האחרונים, הנתבעת (המעסיקה) ניטרה את תיבת הדואר האלקטרוני שסיפקה לו לצורך עבודתו ואשר עשה בה שימוש מעורב, ודרש פיצוי של 100,000 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו בשל הפלישה החודרנית למרחבו האישי.

התובע הדגיש כי לא הייתה קיימת מדיניות בנושא הדואר האלקטרוני, כי לא חתם על כל מסמך בנושא וכי מעולם לא הסכים כי אדם אחר יקרא את הודעות הדואר האלקטרוני שהוא מקבל.  מנגד, טענה הנתבעת כי היא לא עסקה בניטור תיבת הדואר של התובע ולא עקבה אחריו, אלא פעלה כדי לשמור על רצף הקשר בין הגורמים הרלוונטיים לעבודה ולספקים שהיו מתקשרים עם התובע דרך קבע. כן טענה הנתבעת כי יש לאבחן מקרה זה מפרשת איסקוב, זאת לאור החריגים שנקבעו שם וכן היות והנתבעת הצביעה על כך שהתובע היה מנהל בכיר ומובן שהיה עליו לצפות לכך שהחיים ימשיכו גם כשיסיים את תפקידו.

במקרה זה לאור טענות הצדדים הוחלט כי אכן הופרה זכותו  של העובד לפרטיות והפיצוי שנפסק העומד על סך של 20,000 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה לעובד עקב הפרה זו.

משכך, יש לזכור את הכלל הבסיסי בסוגיית ניטור המיילים ולפיו  משעסקינן בהתכתבות פרטית של עובד, אף אם היא נעשית במסגרת תיבה מקצועית שסיפק המעסיק ואף אם הוחתם העובד על נוהל ומדיניות המאפשרים למעסיק לעשות שימוש בתיבה, עדיין מוטב כי המעסיק יזהר וימנע מלעשות שימוש בהתכתבות הפרטית,  שכן ההגנה עליה גבוהה ובהתאם החשיפה של המעסיק.

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות אלינו בלחיצה כאן  או לפנות אלינו בדוא”ל לכתובת: meital@aradv.co.il.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
נגישות